Site içi arama


Viewing 1 item

Outlook hata mesajları

Outlookta gün içinde smtp ve pop3 de sık olmasa da hatalar belirmektedir.. Bu hataların % 65 genelde hizmet sağlayıcınızdan, %45 ise ağ bağlantısı veya internet bağlantınızdan kaynaklanır.. Hata kodları ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

0X800CCC00 LOAD_SICILY_FAILED Kimlik Doğrulama yüklenemedi.
0X800CCC01 INVALID_CERT_CN Sertifika içeriği geçersiz.
0X800CCC02 INVALID_CERT_DATE Sertifika tarihi geçersiz.
0X800CCC03 ALREADY_CONNECTED Kullanıcı zaten bağlı.
0X800CCC05 NOT_CONNECTED Sunucuya bağlı değil.
0X800CCC0A INCOMPLETE İletiyi karşıdan yükleme işlemi tamamlanmadı.
0X800CCC0B BUSY Sunucu veya posta teslim aracı meşgul.
0X800CCC0D CANT_FIND_HOST Sunucu bulunamıyor.
0X800CCC0E FAILED_TO_CONNECT Sunucuya bağlanılamıyor.
0X800CCC0F CONNECTION_DROPPED Bağlantı kapalı.
0X800CCC10 INVALID_ADDRESS Sunucu adresi tanımıyor.
0X800CCC11 INVALID_ADDRESS_LIST Sunucu posta listesini tanımıyor.
0X800CCC12 SOCKET_READ_ERROR WINSOCK isteği gönderilemiyor.
0X800CCC13 SOCKET_WRITE_ERROR Winsock yanıtı okunamıyor.
0X800CCC14 SOCKET_INIT_ERROR Winsock başlatılamıyor.
0X800CCC15 SOCKET_CONNECT_ERROR Windows Socket açılamıyor.
0X800CCC16 INVALID_ACCOUNT Kullanıcı hesabı tanınmıyor.
0X800CCC17 USER_CANCEL Kullanıcı işlemi iptal etti.
0X800CCC18 SICILY_LOGON_FAILED Oturum açılamadı.
0X800CCC1A SECURE_CONNECT_FAILED Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kullanılarak bağlanılamıyor.
0X800CCC40 WINSOCK_WSASYSNOTREADY Ağ alt sistemi kullanılamıyor.
0X800CCC41 WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTED Windows Sockets bu uygulamayı destekleyemiyor.
0X800CCC43 WINSOCK_WSAEFAULT Hatalı adres.
0X800CCC44 WINSOCK_FAILED_WSASTARTUP Windows Sockets yüklenemiyor.
0X800CCC45 WINSOCK_WSAEINPROGRESS İşlem sürüyor. Bu hata, engelleme işlemi yürütülürken bir Windows Sockets API’sı çağrılırsa oluşur.
0X800CCC60 SMTP_RESPONSE_ERROR Geçersiz yanıt.
0X800CCC61 SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE Bilinmeyen hata kodu.
0X800CCC62 SMTP_500_SYNTAX_ERROR Söz dizimi hatası verildi.
0X800CCC63 SMTP_501_PARAM_SYNTAX Parametre sözdizimi yanlış.
0X800CCC64 SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL Komut uygulanamadı.
0X800CCC65 SMTP_503_COMMAND_SEQ Komut sıralaması düzgün değil.
0X800CCC66 SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL Komut uygulanamadı.
0X800CCC67 SMTP_421_NOT_AVAILABLE Komut kullanılamıyor.
0X800CCC68 SMTP_450_MAILBOX_BUSY Posta kutusu kilitli ve meşgul.
0X800CCC69 SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND Posta kutusu bulunamadı.
0X800CCC6A SMTP_451_ERROR_PROCESSING İsteğin yürütülmesinde hata.
0X800CCC6B SMTP_551_USER_NOT_LOCAL Kullanıcı posta kutusu biliniyor, ancak posta kutusu bu sunucuda değil.
0X800CCC6C SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE İletileri depolayacak yer yok.
0X800CCC6D SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW Depolama sınırı aşıldı.
0X800CCC6E SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX Posta kutusu adı sözdizimi geçersiz.
0X800CCC6F SMTP_554_TRANSACT_FAILED İşlem başarısız.
0X800CCC78 SMTP_REJECTED_SENDER Gönderen tanınmıyor. Bu, Yanıtla alanında hatalı e-posta adresi olmasından kaynaklanır.
0X800CCC79 SMTP_REJECTED_RECIPIENTS Sunucu alıcıları reddetti.
0X800CCC7A SMTP_NO_SENDER Gönderen adresi belirtilmedi.
0X800CCC7B SMTP_NO_RECIPIENTS Alıcı belirtilmedi.
0X800420CB POP3_NO_STORE Posta sunucuda depolanamıyor.
0X800CCC90 POP3_RESPONSE_ERROR İstemci yanıtı geçersiz.
0X800CCC91 POP3_INVALID_USER_NAME Geçersiz kullanıcı adı veya kullanıcı bulundu.
0X800CCC92 POP3_INVALID_PASSWORD Hesabın parolası geçersiz.
0X800CCC93 POP3_PARSE_FAILURE Yanıt yorumlanamıyor.
0X800CCC94 POP3_NEED_STAT STAT Komutu gerekli.
0X800CCC95 POP3_NO_MESSAGES Sunucuda ileti yok.
0X800CCC96 POP3_NO_MARKED_MESSAGES Almak üzere işaretlenen ileti yok.
0X800CCC97 POP3_POPID_OUT_OF_RANGE İleti Kimliği aralık dışında.
0X800CCC31 Hatalı İstek Yapılandırması Hatalı veya yanlış biçimlendirilmiş istek.
0X800CCCA0 NNTP_RESPONSE_ERROR Haber sunucusu yanıtı hatası.
0X800CCCA1 NNTP_NEWGROUPS_FAILED Haber grubu erişimi başarısız.
0X800CCCA2 NNTP_LIST_FAILED Sunucuya gönderilen LIST komutu başarısız.
0X800CCCA3 NNTP_LISTGROUP_FAILED Liste görüntülenemiyor.
0X800CCCA4 NNTP_GROUP_FAILED Grup açılamıyor.
0X800CCCA5 NNTP_GROUP_NOTFOUND Grup sunucuda yok.
0X800CCCA6 NNTP_ARTICLE_FAILED İleti sunucuda yok.
0X800CCCA7 NNTP_HEAD_FAILED İleti üstbilgisi bulunamadı.
0X800CCCA8 NNTP_BODY_FAILED İleti gövdesi bulunamadı.
0X800CCCA9 NNTP_POST_FAILED Sunucuya gönderilemiyor.
0X800CCCAA NNTP_NEXT_FAILED Sonraki ileti açılamıyor.
0X800CCCAB NNTP_DATE_FAILED Tarih görüntülenemiyor.
0X800CCCAC NNTP_HEADERS_FAILED Üstbilgiler görüntülenemiyor.
0X800CCCAD NNTP_XHDR_FAILED MIME üstbilgileri görüntülenemiyor.
0X800CCCAE NNTP_INVALID_USERPASS Geçersiz kullanıcı veya parola.
0X800CCCC2 RAS_NOT_INSTALLED RAS/DUN yüklü değil.
0X800CCCC3 RAS_PROCS_NOT_FOUND RAS/DUN işlemi bulunamadı.
0X800CCCC4 RAS_ERROR RAS/DUN hatası verildi.
0X800CCCC5 RAS_INVALID_CONNECTOID Bağlantı simgesi bozuk veya yok.
0X800CCCC6 RAS_GET_DIAL_PARAMS Çevirme ayarlarını alma hatası.
0X800CCCD1 IMAP_LOGINFAILURE Oturum açılamadı.
0X800CCCD2 IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE İleti etiketli.
0X800CCCD3 IMAP_BAD_RESPONSE İsteğe verilen yanıt geçersiz.
0X800CCCD4 IMAP_SVR_SYNTAXERR Sözdizimi hatası.
0X800CCCD5 IMAP_NOTIMAPSERVER IMAP sunucusu değil.
0X800CCCD6 IMAP_BUFFER_OVERFLOW Arabellek sınırı aşıldı.
0X800CCCD7 IMAP_RECVR_ERROR Kurtarma hatası.
0X800CCCD8 IMAP_INCOMPLETE_LINE Eksik veri.
0X800CCCD9 IMAP_CONNECTION_REFUSED Bağlantıya izin verilmiyor.
0X800CCCDA IMAP_UNRECOGNIZED_RESP Yanıt tanınmıyor.
0X800CCCDB IMAP_CHANGEDUID Kullanıcı Kimliği değiştirilmiş.
0X800CCCDC IMAP_UIDORDER User ID komutu başarısız.
0X800CCCDD IMAP_UNSOLICITED_BYE Beklenmedik bir şekilde bağlantı kesilmesi.
0X800CCCDE IMAP_IMPROPER_SVRSTATE Geçersiz sunucu durumu.
0X800CCCDF IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE İstemciye yetki verilemiyor.
0X800CCCE0 IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS Başka yetkilendirme türü yok.
0X800420CB POP3_NO_STORE Posta sunucuda depolanamıyor.
0X800CCC90 POP3_RESPONSE_ERROR İstemci yanıtı geçersiz.
0X800CCC91 POP3_INVALID_USER_NAME Geçersiz kullanıcı adı veya kullanıcı Bulundu.
0X800CCC92 POP3_INVALID_PASSWORD Hesabın parolası geçersiz.
0X800CCC93 POP3_PARSE_FAILURE Yanıt yorumlanamıyor.
0X800CCC94 POP3_NEED_STAT STAT Komutu gerekli.
0X800CCC95 POP3_NO_MESSAGES Sunucuda ileti yok.
0X800CCC96 POP3_NO_MARKED_MESSAGES Almak üzere işaretlenen ileti yok.
0X800CCC97 POP3_POPID_OUT_OF_RANGE İleti Kimliği aralık dışında
0X800CCC60 SMTP_RESPONSE_ERROR Geçersiz yanıt.
0X800CCC61 SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE Bilinmeyen hata kodu.
0X800CCC62 SMTP_500_SYNTAX_ERROR Söz dizimi hatası verildi.
0X800CCC63 SMTP_501_PARAM_SYNTAX Parametre sözdizimi yanlış.
0X800CCC64 SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL Komut uygulanamadı.
0X800CCC65 SMTP_503_COMMAND_SEQ Komut sıralaması düzgün değil.
0X800CCC66 SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL Komut uygulanamadı.
0X800CCC67 SMTP_421_NOT_AVAILABLE Komut kullanılamıyor.
0X800CCC68 SMTP_450_MAILBOX_BUSY Posta kutusu kilitli ve meşgul.
0X800CCC69 SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND Posta kutusu bulunamadı.
0X800CCC6A SMTP_451_ERROR_PROCESSING İsteğin yürütülmesinde hata.
0X800CCC6B SMTP_551_USER_NOT_LOCAL Kullanıcı posta kutusu biliniyor, ancak posta kutusu bu sunucuda değil.
0X800CCC6C SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE İletileri depolayacak yer yok.
0X800CCC6D SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW Depolama sınırı aşıldı.
0X800CCC6E SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX Posta kutusu adı sözdizimi geçersiz.
0X800CCC6F SMTP_554_TRANSACT_FAILED İşlem başarısız.
0X800CCC78 SMTP_REJECTED_SENDER Gönderen tanınmıyor. Bu, Yanıtla alanında hatalı e-posta adresi olmasından kaynaklanır.
0X800CCC79 SMTP_REJECTED_RECIPIENTS Sunucu alıcıları reddetti.
0X800CCC7A SMTP_NO_SENDER Gönderen adresi belirtilmedi.
0X800CCC7B SMTP_NO_RECIPIENTS Alıcı belirtilmedi.


Etiket:,

Henüz yorum yok.

Bir Cevap Yazın