Veri tabanı yönetim sistemleri

mysql_veritabani_olusturma_gif
1
6 Ara, 2019 799

Mysql veritabanı nedir?

Mysql veritabanı nedir? En basit tabirle mysql veritabanı php sitelerinizin üzerinde barındıracağınız haber, makale ve yazıların saklandığı UNIX, OS/2 ve Windows sunucuları üzerinde tutulan açık kaynak kodlu bir veri...